Home | Over Noord Plus | Wie zijn wij

ACTUEEL

ACTIVITEITEN AGENDA

Geen evenementen
Wie zijn wij PDF Afdrukken E-mail


Stichting Noord Plus (hierna: SNP) is een welzijnsorganisatie die vanaf 1 januari 2010 bezig met de uitvoering van activiteiten op het gebied van talentontwikkeling, opvoedingsondersteuning en ouderenbeleid in de Rotterdamse deelgemeente Noord.

 

Bij SNP krijgen de bewoners de mogelijkheid op laagdrempelige wijze zich te ontwikkelen door middel van debatten, cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei onderwerpen, zoals opvoeding, onderwijs, welzijn en zorg. Deze activiteiten worden door SNP in samenwerking met andere organisaties opgezet en uitgevoerd. De organisaties waarmee we samenwerken zijn te vinden bij partners.

  

Naast de vormende waarde van de activiteiten, vindt SNP het belangrijk om de bezoekers een veilige plek buitenshuis te bieden, waar zij zich kunnen ontspannen en even bij kunnen praten. Aan dit laatste punt hecht SNP veel waarde, omdat voor veel bezoekers het leven niet al te gemakkelijk is. Zo is een groot deel van de bezoekers werkloos, hebben zij weinig geld te besteden, beheersen zij de Nederlandse taal niet of slecht en zijn er in sommige gevallen moeilijkheden met de opvoeding van kinderen.

 

Door deze open laagdrempelige inloopfunctie te vervullen, wil de SNP een groep vrouwen en mannen blijven bereiken die anders in het zogenaamde isolement terecht dreigt te komen. Deze groep bezoekers zal worden  gestimuleerd om te participeren aan vormende activiteiten.