Home | Activiteiten | Opvoedingsondersteuning

ACTUEEL

ACTIVITEITEN AGENDA

Geen evenementen
Opvoedingsondersteuning PDF Afdrukken E-mail

 

Stichting Noord Plus richt zich op 2 speerpunten;

1) Talentontwikkeling jeugd en hun ouders / verzorgers 

2) Kwetsbare groepen, hier valt activering en ondersteuning van met name senioren op het gebied van zorg en welzijn.

 

Onder het speerpunt Talentontwikkeling valt ook het thema Opvoedingsondersteuning, waar SNP veel waarde aanhecht. 

 

Opvoedingsondersteuning

 

Ouders hebben een belangrijke taak in de opvoeding van hun kinderen. De meeste ouders doen dan ook hun best om deze schone taak zo goed mogelijk uit te voeren. Ondanks dit, hebben alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. 

 

Meestal biedt een gesprek met andere ouders, vrienden of familie voldoende antwoord. Sociale steun is dan ook een belangrijke, informele vorm van opvoedingsondersteuning. Omdat veel ouders (soms) behoefte hebben aan steun, sommige kinderen begeleiding behoeven, en het grootbrengen van kinderen een maatschappelijke taak is, is het belangrijk dat er naast de informele steun, voor alle ouders formele opvoedingsondersteuning beschikbaar zijn.

 

Stichting Noord Plus vindt het daarom zeer belangrijk hierin een rol te spelen, door de ouders te ondersteunen in professionele vormen, zoals pedagogische informatie en advies, oudercursussen en hulp.

  

In samenwerking met gespecialiseerde instellingen zoals, scholen, GGD, Scala e.a. geeft SNP door middel van allerlei activiteiten zoals voorlichting en informatie over verschillende opvoedthema’s, begeleiding, training en ondersteuning  aan ouders / verzorgers woonachtig in deelgemeente Noord en die dat uiteraard nodig hebben.

  

 

Project Ouders voor Ouders

Sinds 2010 heeft Stichting Noord Plus het project Ouders voor Ouders in de Agniesebuurt, Provenierswijk en Oude Noorden, begeleid. Binnen het project Ouders voor Ouders wordt een kleine groep betrokken ouders (de zogenaamde peer-ouders) uit de diversen wijken van Rotterdam noord getraind en ingezet binnen hun eigen sociale groep, buurthuizen en op school, om andere ouders uit de wijk te helpen op het gebied van opvoeding.

 

Het gaat om het overbrengen van kennis en vaardigheden gericht op de opvoeding van kinderen. En het vertrouwen tussen de peer-ouders en de ouders in de wijk, maar ook het vertrouwen tussen de ouders onderling te verbeteren. Ouders voor Ouders: gelijkwaardigheid en herkenbaarheid zijn de basis. Het project heeft in 2010 een start gemaakt en is tot op heden nog zeer succesvol. Dit alles om een prettiger pedagogisch klimaat in de buurt te creëren. Een klimaat waarin bewoners (ouders) elkaar durven aanspreken maar elkaar durven vragen te stellen als ze ergens mee zitten daar waar het gaat om de opvoeding van hun kinderen.

                                                                                                                                                               Geinteresseerd in meer informatie over of om deel te nemen aan het project Ouders voor Ouders? Neem dan contact met ons op via telefoon of mail, of kom een keer langs op ons kantoor in de Nieuwe Banier.